Leefstijlcoaching is het begeleiden van mensen die zich bewust zijn van de gevolgen van hun leefstijl.

Wanneer u graag gezonder wilt gaan leven of wanneer er al meerdere pogingen zijn gedaan voor nieuwe gezonde gewoontes en dit telkens mislukt, dan kan de leefstijlcoach u hierbij helpen. Ongezonde leefgewoontes kunnen klachten veroorzaken, zoals regelmatige vermoeidheid, futloos gevoel, pijn in het lichaam, diabetes en andere welvaartsaandoeningen. Bij gezonder gedrag kan gedacht worden aan meer bewegen, maar ook dat u gezonder wilt gaan eten of juist meer ontspanning nodig heeft.

Een leefstijlcoach gaat samen met u aan de slag om het huidige gedrag te veranderen. Dit zijn vaak kleine aanpassingen in uw leven. Er wordt van te voren bepaald wat het doel is en hoeveel coachgesprekken daarvoor nodig zijn. In het eerste gesprek komt naar voren in welk stadium u zit van gedragsverandering, zodat de juiste technieken toegepast kunnen worden. Het is niet zo dat de coach tegen u zegt wat u moet doen. De coach stelt bepaalde vragen en geeft u andere inzichten aan de hand van motivational interviewing. Daarnaast worden er huiswerkopdrachten gegeven. U gaat echt zelf met uw gedrag aan de slag. De coach is een persoonlijke ondersteuner.

Leefstijlcoaching is dus gericht op het realiseren van je eigen doelen, door oude patronen te doorbreken en nieuwe gewoontes aan te leren. Zowel op het gebied van voeding, beweging als ontspanning. De handvatten die je krijgt zijn allemaal praktisch toepasbaar in je huidige leven.

 

Hoe is de huidige situatie op dit moment:

Onderzoek wijst uit dat er een stijging is van mensen met een chronische ziekte door de vergrijzing en de toename van ongezonde leefstijlgewoontes. Vaak hebben mensen meerdere aandoeningen tegelijk.

Er wordt gesproken van een wereldwijde epidemie. Meer mensen overlijden aan de gevolgen van een chronische ziekte dan door infectieziekten. In 2008 zijn wereldwijd 36 miljoen mensen gestorven aan de gevolgen van een chronische ziekte; dat is 63% van alle sterfte. Volgens de WHO landenprofielen voor chronische ziekten kan in Nederland 89% van de totale sterfte toegeschreven worden aan chronische ziekten (World Health Organization – NCD Country Profiles, 2011).

Belangrijker dan deze aantallen is dat ook vastgesteld is dat veel van deze ziekten voorkomen of uitgesteld kunnen worden door de juiste preventieve maatregelen en zorg. Patiënten met risicofactoren voor een chronische ziekte kunnen met leefstijlveranderingen het krijgen van chronische ziekten, zoals obesitas, cardiovasculaire ziekten, diabetes mellitus type 2, kanker en COPD, uitstellen of zelfs voorkomen. Het gaat daarbij om interventies gericht op leefstijlfactoren die samenhangen met het ontstaan van chronische ziekten. Een ongezond eetpatroon, waaronder niet alleen te veel of te weinig eten maar ook verkeerd eten valt, vormt een belangrijk onderdeel van veel leefstijlinterventies. Het gaat echter niet alleen om voeding, maar ook om leefstijlfactoren als onvoldoende bewegen, overmatig alcoholgebruik en roken (Report of the Secretary-General, Prevention and control of non-communicable diseases).